Pohádkový pátek v 1. třídě

V pátek 14. 10. jsme celé dopoledne věnovali pohádce O VELIKÉ ŘEPĚ. Děti poznaly řepu červenou, krmnou i cukrovku, ty odvážné i ochutnaly. Příběh jsme si přečetli, poslechli, shlédli krátké video a nakonec pohádku zahráli. V pracovním listu děti řešily různé úkoly. K pohádce máme namalované hezké výkresy. Na závěr proběhla soutěž na dětském hřišti u školy. Skupinky hledaly a skládaly obrázky pohádkových postav.

Mgr. M. Kábrtová