Pohádkový pátek

jsme 6. března v 1. třídě zahájili čtením se slabikáři „O veliké řepě“. Samozřejmě jsme si tuto pohádku s chutí zdramatizovali. V matematice jsme počítali hrnečky vodníka Mokřinky, dukáty víly Vodněnky a cenu za prstýnky pro vílu Copatku. Od rána se děti nejvíc těšily na to, až se obléknou do svých pohádkových kostýmů. Každá postava se nám všem představila a my ostatní určovali název pohádky, ve které se tato bytost objevuje. Následující část projektového dne jsme absolvovali v městské knihovně. Zde žáky paní Sehnalová seznámila se zákonitostmi klasických pohádek, s některými jejich autory a ilustrátory. Hádali jsme pohádkové postavy a vyprávěli příběhy podle pohádkové osnovy. Po návratu do třídy si děti zahrály na ilustrátory a každý žák namaloval výjev ze své pohádky. Dopoledne se nám vydařilo, užili jsme si aktivity s nadšením. Je nám líto, že další březnový projektový den nám překazil koronavirus.

Mgr. Jana Hanušová