Podzim v prvních třídách

V měsíci září proběhl v prvních třídách adaptační program, který pomohl dětem se zvykáním si na nové školní prostředí. Podzim jsme také uvítali tematickými obrázky a výrobky, navštívili jsme nejstarší roubené stavení v Čechách, kde nám majitelka, paní Trachtová, připravila pěkné povídání o dávných dobách. S paní Sehnalovou jsme také podnikli pohádkovou cestu plnou hádanek a úkolů, na kterou se děti připravovaly celé září poslechem a vyprávěním klasických pohádek.

Vyučující prvních tříd