Podzim na staré škole

Během měsíce října nás čekalo několik zajímavých akcí, kterými jsme si zpříjemnili podzimní období. Nejprve jsme se vydali na výstavu hub a zahradních plodin, kterou pořádala skupina místních zahrádkářů. Děti si mohly prohlédnout více, než 90 různých exponátů.

Další zajímavou akcí byla procházka s paní knihovnicí se zaměřením na lesní zvířata. Dané téma bylo doplněním výuky prvouky.

Žáci druhých tříd si též vyzkoušeli běh do vrchu v rámci tělesné výchovy. A nejlepší běžci byli oceněni diplomy.

vyučující Lenka Kašparová, Martina Kábrtová a Jana Mertlíková