Poděkování za sponzorský dar

Děkujeme firmě SAARGUMI za sponzorský dar ve výši 5000 Kč. Peníze jsme použili na nákup BOOMWHAKERS pro děti z 1. a 2. třídy a školní družiny. Co to je? Různě dlouhé trubice z plastu, které po úderu vydají daný tón. Pro snadnější práci jsou barevně odlišené. Určitě nám dokážou zpestřit hudební výchovu a žáky zábavnou formou seznámí s notami. Výhodou je možnost zapojení všech dětí ve skupině a možnost trénovat vzájemnou spolupráci.

Boomwhakers jsme rozezvučeli ještě poslední den před uzavřením škol. Družinou se ozývaly různé tóny a rytmy. Děti objevovaly další a další možnosti jak je rozeznít. Těšíme, že po návratu do školy natrénujeme jednoduché písničky a k tomu si i zazpíváme.

Za vyučující a vychovatelky  M. Kábrtová