Plán činností – září 2017

4.9./po/
Slavnostní uvítání prvňáků na MěÚ  od 8,30 a 9,00
Informační schůzka s rodiči žáků 1. třídy od 16,00 /budova školy na náměstí/
2. – 9. třídy zahájení s třídními učiteli v 8,00 ve třídách
5.9./út/
1. a 2. stupeň – první a druhá hodina – třídnická
od 3 vyučovací hodiny dle rozvrhu, 1. stupeň končí v 11,25 druhý stupeň ve 12,00
V týdnu od 5.9. – 8.9. končí 1. stupeň v 11,25 a druhý stupeň ve 12,00
1.třída učí do 10,30 – žáky přebírají p. vychovatelky ŠD, popř. rodiče
8.9./pá/ Žákovský turnaj v Havlovicích – 2. stupeň
11.9./po/ Informační schůzka pro rodiče   žáků 3. třídy od 16,
11.9./po/ Planeta 3000 (zeměpisný pořad Brazílie) pro žáky 7. a 8. třídy v Úpici
12.9./út/ Dopravní výchova – 5. třída v Náchodě
18.9./po/ Branný den se zdravovědou /třídy 5., 6.A,B a 7.tř./ od 8,00 – 11,30
20.9./st/ Malá kopaná – Havlovice /2. stupeň/
21.9./čt/ Letové ukázky dravců společnost “Zayferus“ – fotbalové hřiště od 9,00 /1. i 2. stupeň/
26.9./út/ Svatováclavský závod
28.9./čt/ Státní svátek