Plán činností – únor 2018

2.2./pá/ Pololetní prázdniny – ŠD od 6,30 do 16,00
9.2./pá/ Preventivní program 1.A /1. – 2. vyuč. hodina/ 5.tř. /3. – 4. vyuč. hodina/
13.2./út/ Šplh /ZŠ Rtyně/ 6. – 9. třídy /
15.2./pá/ Karneval pro žáky 1. – 2. tříd od 14,00
16.2./pá/ Akademie Ballare od 8,30 1. stupeň, od 10,30 2. stupeň
20.2./út/
Anglické představení 8.- 9.třída
Výchovný program pro žáky 2. – 4. třídy /B. Smetana/ od 10,15 v Makusu
21.2./st/ Šplh Úpice /1.- 5.třída od 13,00 v Úpici/
22.2./čt/ Okresní kolo Aj ve Vrchlabí
26.2./po/ Provozní porada – pedag. pracovníci od 7,15
27.2./út/ Anglické odpoledne pro žáky 3.- 5.třídy od 14,00
28.2./st/ Preventivní program 1.B /1. – 2. vyuč. hodina/ 4.tř. /3. – 4. vyuč. hodina/