Plán činností – únor 2017

1.2./st/
Provozní pololetní porada – správní zaměstnanci
Okresní kolo olympiády v Trutnově Čj
3.2./pá/
Pololetní prázdniny – ŠD v provozu
5. – 10.2. Lyžařský výcvik „Dakota“ 8. tř.
6.-10.2. ŠD – projekt „Týden bez mobilů“
8.2./st/ Zimní karneval (pro žáky 1. – 3. třídy) od 14,00
13.2./po/
Školní kolo – olympiáda Bi (kategorie C,D)
ŠD – projekt „Jazykolamy“
14.2./út/ Šplh 2. stupeň (ZŠ Rtyně)
17.2./pá/
Akademie Ballare v Orlovně od 8,30 1. stupeň, od 10,30 2. stupeň
20.2./po/
Školská rada od 16,00
22.2./st/
Okresní kolo Aj – Hostinné
27.2./po/
Konzultační hodiny od 14,00
Provozní porada
28.2./út/
 Šplh 1. stupeň od 13,00 (ZŠ Lány)