Plán činností – únor 2016

1.2./po/ Vzdělávací divadelní představení v kině –„ Jan zvaný Hus“ 4. – 9. třídy
3.2./st/ Beseda – zubní prevence (1. stupeň)
2.2./út/ Beseda policie ČR  „Kyberšikana“  (6. – 7. třídy)
4.2./čt/ Zápis do 1. třídy od 14,00 – 18,00 (budova školy na náměstí)
5.2./pá/ Etické dílny – 9. třída
8.2./po/ Konzultační hodiny
Zentangle
Rada školy (od 16,00)
9.2./út/ Okresní kolo v Trutnově – olympiáda Čj
Beseda policie ČR „Kyberšikana“ (8. – 9. třídy)
Vystoupení hudebního oboru ZUŠ v Makusu od 17:00
15.2./po/ Školní kolo FUČ ve zpěvu
16.2./út/ Muzikálové představení „Angelika“
18.2./čt/ Okresní kolo v Hostinném – olympiáda Aj
22.2. – 26.2. Jarní prázdniny

Termíny na bruslení – 9.2., 17.2.,18.2. 2016