Plán činností – listopad 2018

1.11./čt/ Florbal /dívky ZŠ Úpice, chlapci ZŠ Malé Svatoňovice/ – 2. stupeň
2.11./pá/ Filmové představení pro žáky 2. stupně „Kluci z hor“
5.11./po/ Beseda v knihovně 7.A,B
6.11./út/ Soutěžní odpoledne pro žáky 1. a 2. tříd
Exkurze žáků výtvarného oboru ZUŠ / NG v Praze /
Žákovské vystoupení ZUŠ v Makusu od 18,00
12.11./po/ Vzdělávací pořad „Řím“
Pedagogická rada ZŠ
13.11./út/
Pedagogická rada ZUŠ
Třídní schůzky ZŠ od 15,30 /stará škola/, 3. – 5. třídy od 16,15 a druhý stupeň od 17,00
Prezentace SŠ a SOU od 16,00 – chodba školy /1. patro/
16.11./pá/ Kulturní vystoupení v Orlovně
20.11./út/ Informativní schůzka s rodiči žáků, kteří pojedou do Anglie v 17,00
30.11./pá/ Filharmonie HK, odjezd vlakem v 8,40 /žáci ZŠ a ZUŠ/