Plán činností – listopad 2016

1.11./út/ Florbal (mladší dívky a chlapci – dopoledne, starší – odpoledne)
2.11./st/ Halloween pro žáky 3.-5.třídy od 15,00
7.11./po/ Pedagogická rada ZŠ
8.11./út/
Třídní schůzky
od 15,30 – stará škola
od 16,15 – 3. až 5. třída,
od 17, 00 – 2. stupeň
od 16,00 do 17,00 prezentace SŠ a SOU v patře na chodbě
ZUŠ – výtvarná výstava v Praze
9.11./st/ Žákovské vystoupení ZUŠ v Makusu od 18,00
14.11./po/
Pedagogická rada – vyučující ZUŠ
Basketbal (2. stupeň)
15.11./út/ Plavání zahajovací lekce 1. – 4. třídy
17.11./čt/ Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
18.11./pá/ Ředitelské volno (ŠD v provozu dle přihlášených žáků)
23.11./st/ Exkurze Harrachov 8. – 9. třída