Plán činností – květen 2014

1. 5.
Státní svátek
2. 5.
Ředitelské volno (ZUŠ vyučuje dle rozvrhu)
5. 5.
Konzultační hodiny
8. 5.
Státní svátek
9. 5.
Kulturní vystoupení „Život rytířů“ cena na žáka 45,-
12. – 14. 5.
Sběr papíru (zajišťují žáci 9.B + p.uč. Lelek)

pondělí a úterý od 8,00 – 17,00 a středa od 8,00 – 11,00

14. 5.
Liga proti rakovině 18. ročník – prodej kytiček ve Rtyni v Podkrkonoší
Školní výlet 1.A,1.B
Pythagoriáda – Trutnov
15. 5.
Beseda v knihovně – 2. oddělení ŠD

Pohár rozhlasu – okresní kolo
16. 5.
Krajské kolo Biologické olympiády

Beseda v knihovně – 1. oddělení ŠD
17. 5.
Vítání občánků

Koncert žáků ZUŠ v Úpici
20. 5.
Školní výlet 3. tř. a 4. tř.
22. 5.
Preventivní program pro žáky 7. třídy
26. 5. – 30. 5.
Poznávací zájezd do Anglie – pro žáky 2. stupně
27. 5.
Atletické finále (1. – 5. třída v Úpici)
28. 5.
Absolventský koncert žáků ZUŠ (zajišťuje p.uč. Nývlt)
29. 5.
Školní výlet 2.A,2.B

Školní výlet 5. třída

Přehazovaná – krajské kolo
30. 5.
Dětský den

Krajské kolo Biologické olympiády