Plán činností – duben 2019

2.4./út/
Okresní kolo FUČ – zpěv
Okresní kolo „VOLEJBAL“ v Hostinném – dívky
3.4./st/ Etické dílny 7. A
4.4./čt/ Zápis do prvních tříd /14,00 – 18,00/ budova školy na náměstí
5.4./pá/
Okresní kolo „VOLEJBAL“ v Hostinném – chlapci
Beseda ve ŠD „DENTÁLNÍ HYGIENA“
9.4./út/ Anglické odpoledne pro žáky 1. stupně
Schůzka rodičů – zájezd do Anglie od 17,00
Žákovské hudební vystoupení od 18,00 v Makusu
10.4./st/
Etické dílny 3. a 4. třídy
Okresní kolo Bi – Malé Svatoňovice
Soutěžní sportovní odpoledne pro 1. – 2. třídy
12.4./pá/
Okresní kolo VYBÍJENÉ děvčata
Přijímací zkoušky 9. třída
15.4./po/ Přijímací zkoušky 9. třída
Workshop ZUŠ
Pedagogická rada ZUŠ
Pedagogická rada ZŠ
16.4. /út/
Třídní schůzky
od 15,30 stará škola, od 16,15 třetí až pátá třída od 17,00 druhý stupeň
17.4./st/ Exkurze Rýchory – 9. třída
Velikonoční dílnička – od 14,00
18.4./čt/  Velikonoční prázdniny – ŠD v provozu dle přihlášených žáků
25.4./čt/ Evropa – 9. třída – program v kině
26.4./pá/ DEN ZEMĚ – 8. třída
29.4./po/  DEN ZEMĚ – 6. třída
 30.4./út/  Projektový den – 6.třída