Plán činností – duben 2014

8. 4.
Muzikálové představení v Praze pro žáky 2. stupně
9. 4.
Vybíjená – žáci 6.třídy
10. 4.
Šplh – žáci 1. stupně
15. – 16. 4.
Den Země žáci 5. až 9. tříd
17. – 18. 4.
Velikonoční prázdniny
22. 4.
Den Země – žáci 1. až 4. tříd
25. 4.
Divadelní představení
29. 4.
Pohár rozhlasu