Plán činností – červen 2017

2.6./pá/
Dětský den /zajišťují žáci 8. třídy pro žáky 1. až 4. tř./
Sportovní dopoledne pro žáky 5. až 9. třídy
první stupeň končí po 4. vyučovací hodině, druhý stupeň ve 12,15
Vernisáž výtvarné výstavy v Makusu v 18 hodin
5.6./po/
Poznávačka přírodnin – okresní kolo
Zápis žáků do ZUŠ /5. – 6. 6. 2017/
5.6. od 15 do 17 hodin
6.6. od 14 do 16 hodin
6.6./út/
Generální zkouška na akademii v kině od 9,00
Minivolejbal Dřevěnice
6. – 7.6. Akademie v kině vždy od 17,00
8. – 14.6. Postupové zkoušky ZUŠ
8. – 9.6.
Výlet 5. A
9.6./pá/
Focení tříd
14.6./st/
Exkurze Krkonoše žáci 9. třídy
16.6./pá/
Vystoupení TD Odolov
19.-21.6.
Výlety 2. stupeň
19.6./po/
Školská rada od 16 hodin v ředitelně
Pedagogická rada ZUŠ od 10,00 ve sborovně
20.6./út/
Setkání třídních důvěrníků v 17,00
21.6./st/
Olympijský běh pro žáky 1. stupně – 1. – 5.třídy
22.6./čt/
Představení ZUŠ Úpice
23.6./pá/
Pedagogická rada ZŠ
Atletický čtyřboj – 2. stupeň
26.6./po/
1. – 2. hodina dle rozvrhu, od 3 vyučovací hodiny kontrola a výběr učebnic
27.6./út/

Program tříd zajišťují tř. učitelé
Hravé dopoledne pro MŠ – žáci 9. tř. (p.uč. Machačová)

28.6./st/

Sportovní den – dopoledne
od 17, hodin „Slavnostní předání vysvědčení“ žákům 9. třídy v Makusu

 29.6./čt/
Slavnostní ukončení školního roku v 8,00 /3. – 8. třída společně/
30.6./pá/
Ředitelské volno, ŠD v provozu podle přihlášených žáků
Poslední školní týden 26. 6. – 28 .6. 2017 /pondělí – středa/ 1. stupeň končí v 11,30 a 2. stupeň končí ve 12,10.