Plán činností – červen 2015

1.6. /po/ Dětský den (organizují žáci 9. třídy) pro 1. stupeň
Zápis žáků do ZUŠ (hudební i výtvarný obor 14 – 17 hodin)
2. 6. /út/ Školní akademie –od 17,00 v kině
Zápis žáků do ZUŠ (hudební i výtvarný obor 15 – 16 hodin
3 .6. /st/ Školní akademie – od 17,00 v kině
Okresní kolo ve Dvoře Králové – biolog. poznávačka
4. 6. /čt/ Beseda v Makusu pro 7. třídu od  ilustrátorka„ Markéta Vydrová“
Zápis žáků do ZUŠ (hudební obor 15 – 17 hodin
5. 6. /pá/ Beseda „ Zdravá výživa“ v 6. třídě
Vernisáž výstavy výtvarných prací v Makusu od 18,00
8. 6. /po/ Výlet 4. třída (Hradec Králové, Všestary)
Postupové zkoušky ZUŠ 8. 6. – 12. 6.
9. 6. /út/ Výchovný koncert v Makusu od 10,00 pro 1. – 4. třídy
Žákovský koncert  ZUŠ v Makusu od 17,00
Exkurze muzeum Bří Čapků – 9. třída
10. 6. /st/ Prohlídka hasičské zbrojnice od 10,00 (1.– 4. třída)
Výlet  1. a 2. tříd –  Potštejn
15. – 17.6. Školní výlety 2. stupeň + výlet 5. třídy (rozhledny)
16. 6. /út/ Pedagogická rada ZUŠ od 8,00
Rada školy od 16,00
Setkání s tříd. důvěrníky od 17,00
17. 6. /st/ Zábavné dopoledne pro MŠ
19. 6. /pá/ Pedagogická rada ZŠ od 13,00
Atletický čtyřboj: 2. stupeň
19 – 20.6. Nocování žáků ŠD ve škole

Poslední týden:      1. stupeň končí v 11,30              2. stupeň ve 12,00

22. 6. /po/ „Hurá prázdniny se S. Hložkem“ v Úpici
Filmové představení v kině
23. 6. /út/ Učebnice – výběr
24. 6. /st/ Sportovní den
Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídy v Makusu od 17,00
25 .6. /čt/ Slavnostní ukončení školního roku 1. – 8. třídy v 8,30 (nádvoří školy)

Ředitelské volno ve dnech 26. – 30.června 2015 zajištěn provoz ŠD od 6,30 – 15,30. 1.– 3. července 2015 provoz ŠD dle přihlášených žáků