Plán činností – březen 2016

1.3./út/ Bruslení
3.3./čt/ Karneval  /1. – 3. třída od 14,30/stará škola                        Bruslení
4.3./pá/ Etické dílny 9. třída (4. – 5. vyuč. hodina)                        Taneční akademie Ballare 
7.3./po/ Konzultační hodiny od 14,00
9.3./st/ Bruslení
10.3./čt/ Taneční akademie v Úpici
14.3./po/ Okresní kolo v Trutnově FUČ v recitaci (2. – 5. třída)
15.3./út/ Šplh 1. stupeň ZŠ Lány od 13,00
Okresní kolo v Trutnově FUČ – recitace (6. – 9. třída)
16.3./st/ Vybíjená 6. tř. ZŠ Úpice od 8,30 dívky, od 13,00 chlapci
17.3./čt/ Projektový den „Evropa“ 6. třída v tělocvičně ZŠ                        ST PATRICK´S DAY  
18.3./pá/ Matematická soutěž Klokan (2. stupeň) od 10,00 ZŠ Rtyně
 21.3./po/  

Vybíjená 2. – 3. třídy v Úpici od 13,00
Pythagoriáda 13,30 v Trutnově

 22.3./út/ Okresní kolo FUČ ve zpěvu v Trutnově
Vybíjená 4. – 5. třída – dívky od 8,30 (ZŠ Úpice), chlapci od 13,00
 23.3./st/  Okresní kolo ve zpěvu FUČ v Trutnově
Beseda  –  spisovatelka. Bittnerová (Makus)
4. – 5. třída od 10,00 „Barunka“
7. – 9. třída od 11,15 „Velikáni za zrcadlem“

Velikonoce 24. – 28. 3. 2015