Plán akcí – listopad 2014

Testování žáků 9. třídy proběhne od pondělí  3.11. do 6.11.2014 (AJ, ČJ, M, studijní předpoklady)

4.11./út/           Etické dílny (7. třída)

5.11./st/           Halloween od 15,00 – 16,30 pro žáky 3. – 5. třídy
                       Okresní kolo – basketbal

6.11./čt/           Žákovské vystoupení žáků ZUŠ v 17,00 v Makusu

10.11./po/        Pedagogická rada – učitelé ZŠ

11.11./út/         Třídní schůzky od 15,30 – stará škola
od 16,15 – 3. – 5. třída, od 17, 00 – 19,00
od 16,00 do 17,00 prezentace SŠ a SOU v patře na chodbě
                       Volby do Školské rady z řad rodičů od 16,00 – 19,00 (v učebně PC)

12.11./st/         Pedagogická rada – vyučující ZUŠ od 10,30 – sborovna

17.11./po/        Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

18.11./út/         Plavecký výcvik 1. – 4. třídy (celkem 9.lekcí)

21.11./pá/        Okresní kolo  – florbal , st. chlapci

26.11./st/         Beseda pro pedagogy a veřejnost „Jak zlepšit výchovné kompetence“ PhDr. Zdeňka Rejtharová od 16,00 v učebně Ov, 2. patro
                       Okrskové kolo  – florbal chlapci i dívky

27.11./čt/         Okresní kolo – volejbal

28.11./pá/        Beseda pro žáky 1. – 5. třídy v kině „Pohádky z Orlických hor“ spisovatel J. Lukášek

Soutěž „VÁNOČNÍ STROMEČEK“ – ozdobení stromečků proběhne v pondělí  1.12.2014