Placení obědů na měsíc září 2020

Výběr peněz za obědy na měsíc září 2020:

V pondělí 24.8. od 7,30 do 12,00h
V úterý 25.8. od 7,30 do 12,00h

Platby za obědy budou:

Žáci 7 -10 let 21 x 25,- Kč – 525,- Kč
Žáci 11 – 14 let 21 x 27,- Kč – 567,- Kč
Žáci 15 let a více 21 x 29,- Kč – 609,- Kč
Veřejnost 21x 63,- Kč – 1323,- Kč