Placení obědů na měsíc září 2019

Výběr peněz za obědy na měsíc září 2019:

V pondělí 26.8. od 7,30 do 12,00h
V úterý 27.8. od 7,30 do 12,00h

Platby za obědy budou:

Žáci 7 -10 let 21 x 25,- = 525,- Kč
Žáci 11 – 14 let 21 x 27,- = 567,- Kč
Žáci 15 let a více 21 x 29,- = 609,- Kč
Veřejnost 21 x 60,- = 1260,- Kč