Placení obědů na měsíc září 2018

Výběr peněz za obědy na měsíc září bude:

V pondělí 27.08. od 7,30 do 12,00
Ve středu 28.08. od 7,30 do 12,00

Platby za obědy budou:

Žáci 7 -10 let 19 x 24,- = 456,- Kč
Žáci 11 – 14 let 19 x 26,- = 494,- Kč
Žáci 15 let a více 19 x 28,- = 532,- Kč
Veřejnost 19 x 58,- = 1102,- Kč