Placení obědů na měsíc září 2017

Výběr peněz za obědy na měsíc září bude:

Ve čtvrtek 31.8. od 8,00 do 12,00
V pátek 1.9. od 8,00 do 12,30
V pondělí 4.9. od 7,30 do 12,30

Platby za obědy budou:

Žáci 7 -10 let 19 x 24,- = 456,- Kč
Žáci 11 – 14 let 19 x 26,- = 494,- Kč
Žáci 15 let a více 19 x 28,- = 532,- Kč
Veřejnost 20 x 58,- = 1160,- Kč