Placení obědů na měsíc září 2016

Výběr peněz za obědy na měsíc září bude:

V úterý 30.8. od 7,30 do 12,00
Ve středu 31.8. od 7,30 do 13,00
Ve čtvrtek 1.9. od 7,30 do 13,00

 

Platby za obědy budou:

Žáci 7 – 10 let 21 x 24,- = 504,- Kč
Žáci 11 – 14 let 21 x 26,- = 546,- Kč
Žáci 15 let a více 21 x 28,- = 588,- Kč
Veřejnost 21 x 58,- = 1218,- Kč