Placení obědů na měsíc září 2015

Výběr peněz za obědy na měsíc září bude:

V pátek 28.8. od 8.00   do 12.00
V pondělí 31.8. od 8.00    do 12.00
V úterý 1.9. od 10.00  do  13.00

Platby za obědy budou:

Žáci 7 – 10 let 21 x 24,- = 504,- Kč
Žáci 11 – 14 let 21 x 26,- = 546,- Kč
Žáci 15 let a více 21 x 28,- = 588,- Kč
Veřejnost 21 x 58,- = 1218,- Kč