Placení obědů na měsíc září 2014

Výběr peněz za obědy na měsíc září bude:

ve čtvrtek 28.8. od 7,30 do 12 hodin

v pátek 29.8. od 7,30 do 12 hodin

v pondělí 1.9. od 7,30 do 13 hodin

Platby za obědy budou:

Žáci 7 – 10 let 22 x 24,- = 528,- Kč
Žáci 11 – 14 let 22 x 26,- = 572,- Kč
Žáci 15 let a více 22 x 28,- = 616,- Kč
Veřejnost 22 x 58,- = 1276,- Kč