Placení obědů na měsíc únor 2020

Výběr peněz za obědy na měsíc únor 2020:

V pondělí 27.1. od 7,30 do 15,30h
V úterý 28.1. od 7,30 do 14,00h

Platby za obědy budou:

Žáci 7 -10 let 15 x 25,- = 375,- Kč
Žáci 11 – 14 let 15 x 27,- = 405,- Kč
Žáci 15 let a více 15 x 29,- = 435,- Kč
Veřejnost 20 x 60,- = 1200,- Kč