Placení obědů na měsíc únor 2019

Výběr peněz za obědy na měsíc únor bude:

V pondělí 28.1. od 7,30 do 15,30
V úterý 29.1. od 7,30 do 14,30

Platby za obědy budou:

Žáci 7 -10 let 14 x 25,- = 350,- Kč
Žáci 11 – 14 let 14 x 27,- = 378,- Kč
Žáci 15 let a více 14 x 29,- = 406,- Kč
Veřejnost 20 x 60,- = 1200,- Kč