Placení obědů na měsíc únor 2017

Výběr peněz za obědy na měsíc únor bude:

Ve čtvrtek 26.1. od 7,30 do 15,30
V pátek 27.1. od 7,30 do 14,00

Platby za obědy budou:

Žáci 7 – 10 let 19 x 24,- = 456,- Kč
Žáci 11 – 14 let 19 x 26,- = 494,- Kč
Žáci 15 let a více 19 x 28,- = 532,- Kč
Veřejnost 20 x 58,- = 1160,- Kč