Placení obědů na měsíc únor 2016

Výběr peněz za obědy na měsíc únor bude:

Ve středu 27.2. od 7,30 do 14.00
Ve čtvrtek 28.2. od 7,30 do 15,30

Platby za obědy budou:

Žáci 7 – 10 let 16 x 24,- = 384,- Kč
Žáci 11 – 14 let 16 x 26,- = 416,- Kč
Žáci 15 let a více 16 x 28,- = 448,- Kč
Veřejnost 21 x 58,- = 1218,- Kč