Placení obědů na měsíc říjen 2019

Výběr peněz za obědy na měsíc říjen 2019:

V pátek       20.9.           od 7,30   do  14,00h
V pondělí    23.9.           od 7,30   do  15,30h

Platby za obědy budou:

Žáci 7 -10 let 19 x 25,- = 475,- Kč
Žáci 11 – 14 let 19 x 27,- = 513,- Kč
Žáci 15 let a více 19 x 29,- = 551,- Kč
Veřejnost 22 x 60,- = 1320,- Kč