Placení obědů na měsíc říjen 2018

Výběr peněz za obědy na měsíc říjen bude:

V pondělí 24.09. od 7,30 do 15,30
V úterý 25.09. od 7,30 do 14,30

Platby za obědy budou:

Žáci 7 -10 let 21 x 24,- = 504,- Kč
Žáci 11 – 14 let 21 x 26,- = 546,- Kč
Žáci 15 let a více 21 x 28,- = 588,- Kč
Veřejnost 23 x 58,- = 1334,- Kč