Placení obědů na měsíc říjen 2015

Výběr peněz za obědy na měsíc říjen bude:

V úterý 29.9. od 7,30 do 14.00
Ve středu 30.9. od 7,30 do 15.30

Platby za obědy budou:

Žáci 7 – 10 let 19 x 24,- = 456,- Kč
Žáci 11 – 14 let 19 x 26,- = 494,- Kč
Žáci 15 let a více 19 x 28,- = 532,- Kč
Veřejnost 21 x 58,- = 1218,- Kč