Placení obědů na měsíc říjen 2014

Výběr peněz za obědy na měsíc říjen bude:

v pátek 26.9. od 7,30 do 14,00

v pátek 29.8. od 7,30 do 12 hodin

v pondělí 29.9. od 7,30 do 15,30

Platby za obědy budou:

Žáci 7 – 10 let 20 x 24,- = 480,- Kč
Žáci 11 – 14 let 20 x 26,- = 520,- Kč
Žáci 15 let a více 20 x 28,- = 560,- Kč
Veřejnost 22 x 58,- = 1276,- Kč