Placení obědů na měsíc říjen 2013

Výběr peněz za obědy na měsíc říjen bude:

ve čtvrtek 26.9. od 7,30 do 12,30 a od 13,00 do 15,30
v pátek 27.9. od 7,30 do 12,30 a

od 13,00 do 14,00

Platby za obědy budou:

Žáci 7 – 10 let 19 x 24,- = 456,- Kč
Žáci 11 – 14 let 19 x 26,- = 494,- Kč
Žáci 15 let a více 19 x 28,- = 532,- Kč
Veřejnost 22 x 58,- = 1276,- Kč

Milí strávníci,

v rámci mezinárodní kampaně Food Right Now- Postavme se

hladu – připravuje společnost Člověk v tísni akci NAŠE POSVÍCENÍ,

která proběhne ve středu 16.10.2013 na Světový den výživy.

V tento den budou zapojené restaurace a školní jídelny podávat

menu sestavené pouze z lokálních surovin nebo se budou na školách i

na jiných místech promítat filmy spojené s tématikou hladu ve světě.

Cílem akce je podpořit lokální spotřebu potravin a pomoci tak řešení

problému hladu ve světě.

I naše škola a školní jídelna se rozhodla tento projekt podpořit.

Ve škole se budou promítat různé filmy spojené s touto tématikou a

ve školní jídelně pro vás připravíme k obědu krajové speciality, které

budou uvařeny pouze ze surovin z našeho kraje a české produkce.

Věříme, že tato akce podpoří dobrou věc a povede nás k zamyšlení

nad naším stravováním .

Více informací o této kampani naleznete na http://www.rozvojovka.cz/www-rozvojovka-cz-naseposviceni.