Placení obědů na měsíc prosinec 2016

Výběr peněz za obědy na měsíc prosinec bude:

V pondělí 28.11. od 7,30 do 14,00
V úterý 29.11. od 7,30 do 15,30

Platby za obědy budou:

Žáci 7 – 10 let 15 x 24,- = 360,- Kč
Žáci 11 – 14 let 15 x 26,- = 390,- Kč
Žáci 15 let a více 15 x 28,- = 420,- Kč
Veřejnost 16 x 58,- = 928,- Kč

Školní jídelna bude uzavřena v období zimních prázdnin od 23.12.2016 do 1.1.2017.