Placení obědů na měsíc listopad 2018

Výběr peněz za obědy na měsíc listopad bude:

V pondělí 22.10. od 7,30 do 15,30
V úterý 23.10. od 7,30 do 14,30

Platby za obědy budou:

Žáci 7 -10 let 22 x 24,- = 528,- Kč
Žáci 11 – 14 let 22 x 26,- = 572,- Kč
Žáci 15 let a více 22 x 28,- = 616,- Kč
Veřejnost 22 x 58,- = 1276,- Kč