Placení obědů na měsíc listopad 2016

Výběr peněz za obědy na měsíc listopad bude:

V úterý 25.10. od 7,30 do 14,00
V pondělí 31.10. od 7,30 do 15,30

Platby za obědy budou:

Žáci 7 – 10 let 20 x 24,- = 480,- Kč
Žáci 11 – 14 let 20 x 26,- = 520,- Kč
Žáci 15 let a více 20 x 28,- = 560,- Kč
Veřejnost 21 x 58,- = 1218,- Kč