Placení obědů na měsíc listopad 2015

Výběr peněz za obědy na měsíc listopad bude:

v pondělí 26.10. od 8,30 do 14.00
v úterý 27.10. od 7,30 do 15.30

Platby za obědy budou:

Žáci 7 – 10 let 20 x 24,- = 480,- Kč
Žáci 11 – 14 let 20 x 26,- = 520,- Kč
Žáci 15 let a více 20 x 28,- = 560,- Kč
Veřejnost 20 x 58,- = 1160,- Kč