Placení obědů na měsíc leden 2022

Výběr peněz za obědy na měsíc leden 2022 bude:

V PONDĚLÍ 20. 12. od 7,30 do 12,00h
V ÚTERÝ 21. 12. od 7,30 do 12,00h

Platby za obědy budou:

Žáci 7 -10 let 21 x 25,-kč   –    525,-kč
Žáci 11 – 14 let 21 x 27,-kč   –    567,-kč
Žáci 15 let a více 21 x 29,-kč   –    609,-kč
Veřejnost 21 x 63,-kč   –  1323,- kč