Placení obědů na měsíc leden 2021

Výběr peněz za obědy na měsíc leden 2021 bude:

V pondělí 14.12. od 7,30 do 12,30h
V úterý 15.12. od 7,30 do 12,30h

Platby za obědy budou:

Žáci 7 -10 let 19 x 25,-kč – 475,-kč
Žáci 11 – 14 let 19 x 27,-kč – 513,-kč
Žáci 15 let a více 19 x 29,-kč – 551,-kč
Veřejnost 20 x 63,-kč – 1260,- Kč