Placení obědů na měsíc leden 2019

Výběr peněz za obědy na měsíc prosinec bude:

V pondělí 17.12. od 7,30 do 15,30
V úterý 18.12. od 7,30 do 14,30

Platby za obědy budou:

Žáci 7 -10 let 19 x 25,- = 475,- Kč
Žáci 11 – 14 let 19 x 27,- = 513,- Kč
Žáci 15 let a více 19 x 29,- = 551,- Kč
Veřejnost 22 x 60,- = 1320,- Kč

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY:

Od 1.1.2019 jsme nuceni zvýšit ceny obědů. Tímto krokem reagujeme na stále se zvyšující ceny potravin, které již neodpovídají dosavadní kalkulaci cen obědů z roku 2014.

zaměstnan. důchodce + 1,-kč na 35,-kč
veřejnost + 2,-kč na 60,-kč
žáci + 1,-kč
na 25,-kč — 7 – 10 let
na 27,-kč — 11-14 let
na 29,-kč — 15 let a více