Placení obědů na měsíc květen 2018

Výběr peněz za obědy na měsíc květen bude:

V pondělí 23.04. od 7,30 do 14,00
V úterý 24.04. od 7,30 do 15,30

Platby za obědy budou:

Žáci 7 -10 let 20 x 24,- = 480,- Kč
Žáci 11 – 14 let 20 x 26,- = 520,- Kč
Žáci 15 let a více 20 x 28,- = 560,- Kč
Veřejnost 21 x 58,- = 1218,- Kč