Placení obědů na měsíc duben 2020

Výběr peněz za obědy na měsíc duben 2020:

V pondělí 30.3. od 7,30 do 15,30h
V úterý 31.3. od 7,30 do 14,00h

Platby za obědy budou:

Žáci 7 -10 let 19 x 25,- = 475,- Kč
Žáci 11 – 14 let 19 x 27,- = 513,- Kč
Žáci 15 let a více 19 x 29,- = 551,- Kč
Veřejnost 20 x 60,- = 1200,- Kč