Placení obědů na měsíc duben 2015

Výběr peněz za obědy na měsíc duben bude:

v  pátek 27.3. od 7,30 do 14,00
v  pondělí 30.3. od 7,30 do 15,30

Platby za obědy budou:

Žáci 7 – 10 let 18 x 24,- = 432,- Kč
Žáci 11 – 14 let 18 x 26,- = 468,- Kč
Žáci 15 let a více 18 x 28,- = 504,- Kč
Veřejnost 20 x 58,- = 1160,- Kč