Placení obědů na měsíc červenec 2016

Výběr peněz za obědy na měsíc červenec bude:

Ve středu 29.6. od 7,30 do 12,30

Platby za obědy budou:

Veřejnost 14 x 58,- = 812,- Kč

Školní jídelna bude uzavřena z důvodu dovolené od 25.7.2016 do 14.8.2016. V provozu bude opět 15.8.2016.

Přejeme všem našim strávníkům krásné léto.

Prosíme žáky 9.třídy o včasné vrácení čipů. Vrácení bude možné nejpozději do 8.7.2016. V pozdějším termínu již nebude možné čipy odevzdat!