Placení obědů na měsíc červen 2024

Výběr peněz za obědy na měsíc červen 2024 bude:

V úterý 28.5.2024 od 7,30 do 12,00
Ve středu 29.5.2024 od 7,30 do 12,00

Platby za obědy budou:

Žáci 7 -10 let 20 x 31,- Kč  =    620,- Kč
Žáci 11 – 14 let 20 x 36,-Kč   =     720,- Kč
Žáci 15 let a více 20 x 40,- Kč   =    800,- Kč
Veřejnost 20 x 90,- Kč   =   1800,- Kč