Placení obědů na měsíc červen 2019

Výběr peněz za obědy na měsíc červen 2019:

V pondělí 27.5. od 7,30 do 15,30h
V úterý 28.5. od 7,30 do 14,30h

Platby za obědy budou:

Žáci 7 -10 let 20 x 25,- = 500,- Kč
Žáci 11 – 14 let 20 x 27,- = 540,- Kč
Žáci 15 let a více 20 x 29,- = 580,- Kč
Veřejnost 20 x 60,- = 1200,- Kč