Placení obědů na měsíc červen 2018

Výběr peněz za obědy na měsíc červen bude:

V pondělí 28.05. od 7,30 do 15,30
Ve středu 30.05. od 7,30 do 14,00

Platby za obědy budou:

Žáci 7 -10 let 21 x 24,- = 504,- Kč
Žáci 11 – 14 let 21 x 26,- = 546,- Kč
Žáci 15 let a více 21 x 28,- = 588,- Kč
Veřejnost 21 x 58,- = 1218,- Kč