Placení obědů na měsíc červen 2016

Výběr peněz za obědy na měsíc červen bude:

V pondělí 30.5. od 7,30 do 15,30
V úterý 31.5. od 7,30 do 14,00

Platby za obědy budou:

Žáci 7 – 10 let 22 x 24,- = 528,- Kč
Žáci 11 – 14 let 22 x 26,- = 572,- Kč
Žáci 15 let a více 22 x 28,- = 616,- Kč
Veřejnost 22 x 58,- = 1276,- Kč