Placení obědů na měsíc červen 2015

Výběr peněz za obědy na měsíc červen bude:

ve středu 27.5. od 7,30 do 14,00
ve čtvrtek 28.5. od 7,30 do 15,30

Platby za obědy budou:

Žáci 7 – 10 let 19 x 24,- = 456,- Kč
Žáci 11 – 14 let 19 x 26,- = 494,- Kč
Žáci 15 let a více 19 x 28,- = 532,- Kč
Veřejnost 22 x 58,- = 1276,- Kč